PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcją, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcją, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcją, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

Usługi

BADANIA  WŁASNOŚCI  TERMOKINETYCZNYCH POLIMEROWYCH  CHŁODZIW  HARTOWNICZYCH

Do badań własności termokinetycznych polimerowych chłodziw hartowniczych wykorzystujemy stanowisko pomiarowe określone normą ISO 9950*) i zaadaptowane zgodnie z zaleceniami autorów metody.

Usługi

 Dzięki swojej uniwersalności metoda nadaje się do pomiarów zdolności chłodzacej dowolnych chłodziw. Ruch kąpieli realizowany jest przez mieszadło o regulowanej szybkości obrotowej i stanowi kombinację przepływu laminarnego i turbulentnego. Uzyskujemy w ten sposób symulację warunków panujących w przemysłowych wannach hartowniczych.  Sonda pomiarowa to walec wykonany ze stopu żarowytrzymałego z termoparą umieszczoną w geometrycznym środku. Do przeprowadzenia badań niezbędna jest próbka kąpieli o objętości ok. 4 litry.
Na rysunku znajdują się przykładowe wykresy, jakie znajdą się w raporcie z badań.
 
 
*) Międzynarodowa norma ISO 9950 została opracowana przez Komitet Techniczny Międzynarodowej Federacji Obróbki Cieplnej (IFHT) "Naukowe i Technologiczne Aspekty Chłodzenia" i wydana po raz pierwszy 01-05-1995. Bazuje na angielskiej metodzie bezposredniego określania zdolności chłodzącej, opracowanej w Centrum Obróbki Cieplnej im. Wolfsona w Birmingham. 

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

Created by: cdx.pl