PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcja, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcja, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcja, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

PŁYNY TECHNOLOGICZNE DLA PRZEMYSŁU

Produkcja, dystybucja i wdrażanie innowacyjnych produktów

do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali

+48 517 241 775

ATMOSFERY NAWĘGLAJĄCE, WĘGLOAZOTUJĄCE I OCHRONNE
W PROCESACH OBRÓBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO-CHEMICZNEJ STALI

CARBONIL to mieszaniny ciekłych związków organicznych przeznaczone do wytwarzania atmosfer gazowych. Ich stosowanie polega na bezpośrednim wkraplaniu do komory roboczej pieca, a zatem nie wymaga użycia generatora. Pod wpływem działania wysokiej temperatury - w wyniku procesów pirolizy i dysocjacji, powstaje atmosfera nawęglająca, węgloazotująca lub ochronna (w zależności od rodzaju zastosowanego CARBONILu). Wytworzona atmosfera ma charakter endotermiczny.

CARBONIL umożliwia uzyskanie większych przyrostów grubości warstwy nawęglonej czy węgloazotowanej, w stosunku do wzbogaconych endotermicznych atmosfer generatorowych. Większa rozporządzalna ilość węgla wpływa na zwiększenie równomierności procesu dyfuzji.

Preparaty CARBONIL są przeznaczone do stosowania w piecach różnych typów. Najlepsze efekty uzyskuje się w piecach wgłębnych. Zastosowanie tych środków zapewnia prawidłową mikrostrukturę warstwy wierzchniej oraz czystą powierzchnię obrabianych cieplnie detali.
W porównaniu do innych ciekłych związków organicznych i atmosfer generowanych CARBONIL posiada następujące zalety:
  • wzrost wydajności w wyniku skrócenia czasów procesów obróbki cieplno-chemicznej,
  • obniżenie kosztów inwestycyjnych poprzez wyeliminowanie generatorów,
  • zwolnienie powierzchni zajętej przez urządzenia do wytwarzania atmosfer,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • zwiększenie pewności działania ze względu na prostotę działania,
  • niski koszt i krótki czas wytworzenia atmosfery,
  • możliwość regulacji potencjału węglowego,
  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych - atmosferę wytwarza się tylko wtedy gdy jest na nią zapotrzebowanie,
  • poprawa równomierności warstwy dyfuzyjnej.

Zastosowanie środków CARBONIL wpływa również na poprawę warunków BHP.

Nasze produkty

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl