www.proimp.com.pl

NASZE PRODUKTY
Sierpień
2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BADANIA  WŁASNOŚCI  CHŁODZĄCYCH  CHŁODZIW  HARTOWNICZYCH
 
Wykonujemy  badania zdolności chłodzącej dla następujących rodzajów chłodziw hartowniczych:
  • oleje hartownicze,
  • kąpiele polimerowe i inne roztwory wodne.
 
Sposób przeprowadzenia pomiarów dla olejów hartowniczych ściśle określa międzynarodowa norma ISO 9950 *). Opisuje ona test laboratoryjny, który w interesujący sposób przedstawia własności chłodzące (własności termokinetyczne) przemysłowych chłodziw hartowniczych. Metoda  umożliwia znalezienie powiązania pomiędzy intensywnością oziębiania i wynikami hartowania. Charakteryzuje się dużą dokładnością i powtarzalnością. Wyniki przedstawiane są zarówno w postaci bardzo czytelnych wykresów krzywych chłodzenia i krzywych szybkości chłodzenia, jak i w postaci wartości liczbowych dla charakterystycznych wielkości (np. szybkość maksymalna).
 
 
Wyniki testu umożliwiają porównanie własności termokinetycznych różnych odmian olejów i na tej podstawie wnioskowanie o ich przydatności do określonych zastosowań. Za pomocą  tej metody można badać stopień zużycia chłodziwa w czasie eksploatacji oraz określać wpływ różnych czynników technologicznych i recepturalnych na własności termokinetyczne. Należy zanaczyć, że dzięki dokładnemu określeniu przez normę ISO 9950 warunków prowadzenia pomiarów, możliwe jest kontrolowanie własności chłodzących oleju niezależnie od stosowanej instalacji hartowniczej i gatunku obrabianego materiału.
 
W naszych badaniach olejów hartowniczych ściśle posługujemy się normą ISO 9950 od czasu jej publikacji. Wszystkie pomiary są udokumentowane i archiwizowane.
Do przeprowadzenia testu niezbędne są minimum 2 litry oleju. Temperaturę badania najlepiej określić przyjmując średnią lub skrajne temperatury z zakresu jego stosowania. Gdy temperatura nie jest określona w zleceniu - przyjmowana jest normatywnie na poziomie 40 0C.
 
 
Do badań własności termokinetycznych chłodziw polimerowych i innych roztworów wodnych, wykorzystujemy stanowisko pomiarowe określone normą ISO 9950 i zaadaptowane zgodnie z zaleceniami autorów metody.
 
 
Dzięki swojej uniwersalności metoda nadaje się do pomiarów zdolności chłodzacej dowolnych chłodziw. Ruch kąpieli realizowany jest przez propeller (mieszadło) o regulowanej szybkości obrotowej i stanowi kombinację przepływu laminarnego i turbulentnego. Uzyskujemy w ten sposób symulację warunków panujących w przemysłowych wannach hartowniczych. Do przeprowadzenia badań niezbędna jest próbka kąpieli o objętości ok. 4 litry.
 
 
*) Międzynarodowa norma ISO 9950 została opracowana przez Komitet Techniczny Międzynarodowej Federacji Obróbki Cieplnej (IFHT) "Naukowe i Technologiczne Aspekty Chłodzenia" i wydana po raz pierwszy 01-05-1995. Bazuje na angielskiej metodzie bezposredniego określania zdolności chłodzącej, opracowanej w Centrum Obróbki Cieplnej im. Wolfsona w Birmingham. 
             
PRO-IMP sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 4A
        Telefon: 17 86 36 087
Tel. kom.: 517 241 775
E-mail: poczta@proimp.com.pl
   

 

 Powered by: www.CDX.pl