POLIHARTENOL-PA

POLIMEROWE  CHŁODZIWO  DO  PRZESYCANIA  STOPÓW  ALUMINIUM
 
POLIHARTENOL-PA jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych oraz środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych i zapewniających wysoką trwałość kąpieli chłodzącej. 
POLIHARTENOL-PA wytwarzany jest w postaci koncentratu. Kąpiele robocze uzyskujemy przez rozcieńczenie koncentratu wodą. 
POLIHARTENOL-PA eliminuje wady chłodzenia w wodzie w czasie przesycania stopów aluminium minimalizując odkształcenia i zapewniając doskonałą kontrolę wymiarową.

Zastosowanie

POLIHARTENOL-PA został opracowany specjalnie do chłodzenia stopów aluminium w procesach utwardzania wydzieleniowego. Może być stosowany zarówno dla elementów odlewanych jak i przerabianych plastycznie.
Zalecany zakres stężeń kąpieli roboczej to ok. 6 % do 25 % (lub wyżej jeżeli jest taka potrzeba). 
Wraz ze wzrostem stężenia POLIHARTENOLu, maleje intensywność chłodzenia kąpieli. Stężenie kąpieli można dobierać indywidualnie w zależności od rodzaju stopu i wielkości przekroju obrabianych detali.
Nowoczesna formuła POLIHARTENOLu PA:
 • minimalizuje stopień wynoszenia kąpieli,
 • powstawania lepkich osadów na hartowanych detalach,
 • sprzyja wydłużeniu żywotności systemu.

Zdolności chłodzące

Na  wykresie  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-PA o różnym stężeniu z wodą.. Przebiegi chłodzenia zostały zarejestrowane w zakresie temperatur typowych dla przesycania stopów aluminium.

POLIHARTENOL-PA

Zalety

EKONOMICZNE:
 • wydłużenie czasu eksploatacji instalacji chłodzącej,
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • oszczędność na operacjach mycia ( nie ma potrzeby odtłuszczania detali po chłodzeniu),
 • wysoka trwałość kąpieli.
TECHNOLOGICZNE:
 • minimalizowanie odkształceń i zapewnienie doskonałej kontroli wymiarowej,
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • stabilna praca kąpieli chłodzącej.
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl