POLIHARTENOL-HO

POLIMEROWE  CHŁODZIWO  DO  HARTOWANIA  OBJĘTOŚCIOWEGO
 
POLIHARTENOL-HO jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych i środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych oraz zapewniających wysoką trwałość kąpieli hartowniczej. 
Rozcieńczenie koncentratu POLIHARTENOL-HO wodą w szerokim zakresie stężeń, pozwala uzyskać kąpiele, których zdolność chłodząca jest pośrednia pomiędzy wodą a olejem hartowniczym. 
POLIHARTENOL-HO zapewnia hartowanie bez miękkich plam, bez dymu i ognia.

Zastosowanie

Wodne roztwory POLIHARTENOLu-HO o szerokim zakresie stężeń od 6 % do 40 % przeznaczone są do objętościowego hartowania części maszyn ze stali węglowych i niskostopowych oraz wyrobów wielkogabarytowych.
POLIHARTENOL-HO może być z powodzeniem zastosowany również w tych przypadkach, gdy hartowanie w oleju nie zapewnia wystarczającej twardości, a hartowanie w wodzie wiąże się z nadmiernym ryzykiem powstania odkształceń lub pęknięć.
Wraz ze wzrostem stężenia POLIHARTENOLu w kąpieli, maleje intensywność chłodzenia. Stężenie kąpieli należy dobierać w zależności od gatunku materiału, wielkości przekroju oraz wymagań mechanicznych. Hartowanie wyrobów ze stali wysokowęglowych oraz stopowych wymaga przeprowadzenia prób hartowania.

Zdolności chłodzące

Na  rysunku  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-HO o różnym stężeniu z wodą i typowym olejem hartowniczym.

 POLIHARTENOL-HO

Zalety

EKONOMICZNE:
 • niskie koszty napełnienia instalacji hartowniczej,
 • oszczędność na wyposażeniu w urządzenia do wykrywania i zapobiegania pożarom,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po hartowaniu oraz neutralizacji powstających wówczas ścieków - skrócenie procesu technologicznego),
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • wysoka trwałość kąpieli.
TECHNOLOGICZNE:
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • brak efektów kawitacji w czasie chłodzenia wsadu,
 • łagodne chłodzenie w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli hartowniczej,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl