POLIHARTENOL-HI

POLIMEROWE  CHŁODZIWO  DO  HARTOWANIA  POWIERZCHNIOWEGO
 
POLIHARTENOL-HI jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych i środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych oraz zapewniających wysoką trwałość kąpieli hartowniczej. 
POLIHARTENOL-HI wytwarzany jest w postaci koncentratu. Kąpiele robocze uzyskujemy przez rozcieńczenie koncentratu wodą. 
POLIHARTENOL-HI eliminuje wady hartowania w wodzie, zapewnia hartowanie bez miękkich plam, bez dymu i ognia.

Zastosowanie

POLIHARTENOL-HI został opracowany specjalnie do hartowania indukcyjnego. Ze względu na swoje właściwości, może być również z powodzeniem stosowany do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową.
Zalecany zakres stężeń kąpieli roboczej to ok. 6 % do 25 % (lub wyżej jeżeli jest taka potrzeba). Niższe stężenia  stosuje się dla stali o niskiej hartowności.
Wraz ze wzrostem stężenia POLIHARTENOLu, maleje intensywność chłodzenia kąpieli. Stężenie kąpieli można dobierać indywidualnie w zależności od gatunku materiału oraz wymagań mechanicznych.
Nowoczesna formuła POLIHARTENOLu:
 • minimalizuje stopień wynoszenia kąpieli,
 • minimalizuje powstawanie lepkich osadów na hartowanych detalach i na oprzyrządowaniu,
 • sprzyja wydłużeniu żywotności systemu.

Zdolności chłodzące

Na  rysunku  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-HI o różnym stężeniu z wodą.

POLIHARTENOL-HI

Zalety

EKONOMICZNE:
 • niskie koszty napełnienia instalacji hartowniczej,
 • oszczędność na wyposażeniu w urządzenia do wykrywania i zapobiegania pożarom,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po hartowaniu oraz neutralizacji powstających wówczas ścieków - skrócenie procesu technologicznego),
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • wysoka trwałość kąpieli.
TECHNOLOGICZNE:
 • kontrolowana zmiana zdolności kąpieli hartowniczej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • łagodne chłodzenie w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli hartowniczej,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl