POLIHARTENOL-E8

POLIMEROWE  CHŁODZIWO  HARTOWNICZE  ZASTĘPUJĄCE  OLEJE  MINERALNE
 
POLIHARTENOL-E8 jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, oraz środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych i zapewniających wysoką trwałość kąpieli hartowniczej. 
Zastosowanie POLIHARTENOLu-E8 pozwala uzyskać przedmiotom hartowanym właściwości mechaniczne praktycznie identyczne z własnościami uzyskiwanymi przy hartowaniu olejowym. Nie występują przy tym niedogodności i ograniczenia związane z przemysłowym stosowaniem olejów hartowniczych.

Zastosowanie

Rozcieńczenie koncentratu POLIHARTENOL-E8 wodą do stężeń w granicach 12 ÷ 20%, pozwala uzyskać kąpiele hartownicze, których zdolność chłodząca jest bardzo zbliżona do typowych olejów hartowniczych. 
Łagodne chłodzenie w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej umożliwia hartowanie elementów o zróżnicowanych przekrojach i złożonych kształtach, bez ryzyka pęknięć i nadmiernych odkształceń.
 
Wodne roztwory POLIHARTENOLu o stężeniu 15 ÷ 25%, przeznaczone są do zanurzeniowego hartowania wrażliwych na pęknięcia części maszyn ze stali węglowych i stopowych oraz narzędzi ze stali wysokowęglowych i stopowych do pracy na zimno. 
Kąpiele o stężeniu poniżej 12% posiadają właściwości chłodzące pośrednie pomiędzy olejem a wodą.

Zdolności chłodzące

Na  rysunku  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-E8 o różnym stężeniu z wodą i typowym olejem hartowniczym.

Image

Zalety

EKONOMICZNE:

 • niskie koszty napełnienia instalacji hartowniczej (kilkukrotnie niższe od oleju hartowniczego),
 • oszczędność na wyposażeniu w urządzenia do wykrywania i zapobiegania pożarom,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po hartowaniu oraz neutralizacji powstających wówczas ścieków, skrócenie procesu technologicznego),
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • wysoka trwałość kąpieli.
TECHNOLOGICZNE:
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej kąpieli hartowniczej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • łagodne chłodzenie w zakresie przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej kąpieli hartowniczej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • łagodne chłodzenie w zakresie przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli hartowniczej,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl