POLIHARTENOL-AV

POLIMEROWE CHŁODZIWO DO PRZESYCANIA STOPÓW ALUMINIUM, ZGODNE Z NORMĄ AMS 3025E

 
POLIHARTENOL-AV jest polimerowym chłodziwem hartowniczym, przeznaczonym do przesycania stopów aluminium w przemyśle lotniczym zgodnym z normą AMS 3025E. Jest niepalnym, wodnym roztworem poliglikolu alkilenowego typu 2, stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych oraz środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych i zapewniających wysoką trwałość kąpieli chłodzącej.
POLIHARTENOL-AV wytwarzany jest w postaci koncentratu. Kąpiele robocze uzyskujemy przez rozcieńczenie koncentratu wodą.
POLIHARTENOL-AV eliminuje wady chłodzenia w wodzie w czasie przesycania stopów aluminium minimalizując odkształcenia.

Zastosowanie

POLIHARTENOL-AV został opracowany specjalnie do chłodzenia stopów aluminium w procesach utwardzania wydzieleniowego. Może być stosowany zarówno dla elementów odlewanych jak i przerabianych plastycznie. Zalecany zakres stężeń kąpieli roboczej to ok. 6 % do 25 % (lub wyżej jeżeli jest taka potrzeba).
Wraz ze wzrostem stężenia POLIHARTENOLu, maleje intensywność chłodzenia kąpieli. Stężenie kąpieli można dobierać indywidualnie w zależności od rodzaju stopu i wielkości przekroju obrabianych detali. Nowoczesna formuła POLIHARTENOLu minimalizuje stopień wynoszenia kąpieli, powstawania lepkich osadów na hartowanych detalach i sprzyja wydłużeniu żywotności systemu.

Zdolności chłodzące

Na  wykresie  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-AV o różnym stężeniu z wodą. Przebiegi  chłodzenia zostały zarejestrowane w zakresie temperatur typowych dla przesycania stopów  aluminium.

POLIHARTENOL-AV

Zalety

EKONOMICZNE:
 • wydłużenie czasu eksploatacji instalacji chłodzącej,
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po chłodzeniu),
 • wysoka trwałość kąpieli.
TECHNOLOGICZNE:
 • minimalizowanie odkształceń i zapewnienie doskonałej kontroli wymiarowej,
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • stabilna praca kąpieli chłodzącej.
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

rzetelna firma
Created by: cdx.pl