WĘGLOAZOTOWANIE

CARBONIL-N jest mieszaniną przeznaczoną do wysokotemperaturowego węgloazotowania gazowego stali. Umożliwia otrzymanie prawidłowej zawartości węgla i azotu w warstwie wierzchniej wnoszącej ok. 0,7 % C i ok. 0,2-0,3 % N. Zapewnia to wysoką wytrzymałość zmęczeniową i dużą odporność na ścieranie uzyskanej warstwy dyfuzyjnej. CARBONIL charakteryzuje się dużym przyrostem grubości warstwy w czasie, w porównaniu do innych znanych środków węgloazotujących.Węgloazotowanie przeprowadza się zazwyczaj w zakresie temperatur 820-860 oC. CARBONIL może być wprowadzony dopiero po nagrzaniu się pieca do temperatury powyżej 750 oC.

CARBONIL wprowadza się  do komory roboczej pieca przy użyciu dozownika - pompki o regulowanym wydatku, w ilości od kilku do kilkudziesięciu ml/min (głównie w zależności od wielkości i stanu pieca). Stosowanie odpowiednich wydatków w różnych stadiach procesu, zapewnia nie tylko szybki przyrost grubości warstwy węgloazotowanej, ale i uzyskanie wysokich własności mechanicznych.
Wytworzona warstwa dyfuzyjna po zahartowaniu i niskim odpuszczeniu charakteryzuje się wysoką twardością, dużą odpornością na zużycie ścierne, podwyższoną wytrzymałością zmęczeniową kontaktową i wytrzymałością zmęczeniową na ściskanie i skręcanie.

Preparaty węgloazotujące CARBONIL mogą być stosowane w procesach z automatyczną regulacją potencjału węglowego atmosfery, w oparciu o pomiar i regulację zawartości tlenu (sonda tlenowa). W tym przypadku atmosfera wytwarzana jest w komorze roboczej pieca w wyniku jednoczesnego dozowania zestawu dwóch preparatów tj.:
  • środek do wytworzenia atmosfery nośnej CARBONIL-N1,
  • środek do wzbogacania atmosfery CARBONIL-N.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

Created by: cdx.pl