www.proimp.com.pl

NASZE PRODUKTY
Sierpień
2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
POLIHARTENOL-HO
POLIMEROWE  CHŁODZIWO  DO  HARTOWANIA  OBJĘTOŚCIOWEGO
 
POLIHARTENOL-HO jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych i środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych oraz zapewniających wysoką trwałość kąpieli hartowniczej. 
Rozcieńczenie koncentratu POLIHARTENOL-HO wodą w szerokim zakresie stężeń, pozwala uzyskać kąpiele, których zdolność chłodząca jest pośrednia pomiędzy wodą a olejem hartowniczym. 
POLIHARTENOL-HO zapewnia hartowanie bez miękkich plam, bez dymu i ognia.
 
ZASTOSOWANIE
 
Wodne roztwory POLIHARTENOLu-HO o szerokim zakresie stężeń od 6 % do 40 % przeznaczone są do objętościowego hartowania części maszyn ze stali węglowych i niskostopowych oraz wyrobów wielkogabarytowych.
POLIHARTENOL-HO może być z powodzeniem zastosowany również w tych przypadkach, gdy hartowanie w oleju nie zapewnia wystarczającej twardości, a hartowanie w wodzie wiąże się z nadmiernym ryzykiem powstania odkształceń lub pęknięć.
Wraz ze wzrostem stężenia POLIHARTENOLu w kąpieli, maleje intensywność chłodzenia. Stężenie kąpieli należy dobierać w zależności od gatunku materiału, wielkości przekroju oraz wymagań mechanicznych. Hartowanie wyrobów ze stali wysokowęglowych oraz stopowych wymaga przeprowadzenia prób hartowania.
Elastyczność szybkości hartowania i jednorodność przebiegów chłodzenia - eliminuje wiele wad nie tylko wody i olejów hartowniczych ale również innych chłodziw polimerowych o mniej zaawansowanej formule.
 
ZDOLNOŚĆ CHŁODZĄCA
 
Na  rysunku  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-HO o różnym stężeniu z wodą i typowym olejem hartowniczym.  
 
 
ZALETY
 
EKONOMICZNE:
 • niskie koszty napełnienia instalacji hartowniczej,
 • oszczędność na wyposażeniu w urządzenia do wykrywania i zapobiegania pożarom,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po hartowaniu oraz neutralizacji powstających wówczas ścieków - skrócenie procesu technologicznego),
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • wysoka trwałość kąpieli.
 
TECHNOLOGICZNE:
 • kontrolowana zmiana zdolności chłodzącej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • brak efektów kawitacji w czasie chłodzenia wsadu,
 • łagodne chłodzenie w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
 
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli hartowniczej,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

 

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

             
PRO-IMP sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 4A
        Telefon: 17 86 36 087
Tel. kom.: 517 241 775
E-mail: poczta@proimp.com.pl
   

 

 Powered by: www.CDX.pl