www.proimp.com.pl

NASZE PRODUKTY
Sierpień
2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
POLIHARTENOL-E8
POLIMEROWE  CHŁODZIWO  HARTOWNICZE  ZASTĘPUJĄCE  OLEJE  MINERALNE
 
POLIHARTENOL-E8 jest niepalnym, wodnym roztworem polimerowych stymulatorów zdolności chłodzącej, inhibitorów korozji, oraz środków wspomagających odwracalne wydzielanie polimeru na powierzchniach chłodzonych i zapewniających wysoką trwałość kąpieli hartowniczej. 
Zastosowanie POLIHARTENOLu-E8 pozwala uzyskać przedmiotom hartowanym właściwości mechaniczne praktycznie identyczne z własnościami uzyskiwanymi przy hartowaniu olejowym. Nie występują przy tym niedogodności i ograniczenia związane z przemysłowym stosowaniem olejów hartowniczych.
 
ZASTOSOWANIE
 
Rozcieńczenie koncentratu POLIHARTENOL-E8 wodą do stężeń w granicach 12 ÷ 20%, pozwala uzyskać kąpiele hartownicze, których zdolność chłodząca jest bardzo zbliżona do typowych olejów hartowniczych. 
Łagodne chłodzenie w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej umożliwia hartowanie elementów o zróżnicowanych przekrojach i złożonych kształtach, bez ryzyka pęknięć i nadmiernych odkształceń.
 
Wodne roztwory POLIHARTENOLu o stężeniu 15 ÷ 25%, przeznaczone są do zanurzeniowego hartowania wrażliwych na pęknięcia części maszyn ze stali węglowych i stopowych oraz narzędzi ze stali wysokowęglowych i stopowych do pracy na zimno. 
Kąpiele o stężeniu poniżej 12% posiadają właściwości chłodzące pośrednie pomiędzy olejem a wodą.
 
ZDOLNOŚĆ CHŁODZĄCA
 
Na  rysunku  przedstawiono  własności  chłodzące  w  postaci  krzywych  szybkości  chłodzenia. W zestawieniu porównano roztwory POLIHARTENOLu-E8 o różnym stężeniu z wodą i typowym olejem hartowniczym.  
 
 
ZALETY
 
EKONOMICZNE:
 • niskie koszty napełnienia instalacji hartowniczej (kilkukrotnie niższe od oleju hartowniczego),
 • oszczędność na wyposażeniu w urządzenia do wykrywania i zapobiegania pożarom,
 • oszczędność na operacjach mycia (nie ma potrzeby odtłuszczania detali po hartowaniu oraz neutralizacji powstających wówczas ścieków, skrócenie procesu technologicznego),
 • niski stopień wynoszenia kąpieli,
 • wysoka trwałość kąpieli.
 
TECHNOLOGICZNE:
 • kontrolowana zmiana zdolności kąpieli hartowniczej,
 • brak oddziaływania korozyjnego,
 • łagodne chłodzenie w zakresie przemiany martenzytycznej,
 • stabilna praca kąpieli.
 
EKOLOGICZNE - POPRAWA WARUNKÓW BHP:
 • kąpiele hartownicze niepalne,
 • produkty nietoksyczne,
 • bezdymna praca kąpieli hartowniczej,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i wydziałów produkcyjnych,
 • zdolność rozkładu biologicznego ścieków.

 

POLIHARTENOL nie jest klasyfikowany jako substancja / mieszanina niebezpieczna.

             
PRO-IMP sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 4A
        Telefon: 17 86 36 087
Tel. kom.: 517 241 775
E-mail: poczta@proimp.com.pl
   

 

 Powered by: www.CDX.pl