www.proimp.com.pl

NASZE PRODUKTY
Sierpień
2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ATMOSFERY  NAWĘGLAJĄCE,  WĘGLOAZOTUJĄCE  I  OCHRONNE
W  PROCESACH  OBRÓBKI  CIEPLNEJ  I  CIEPLNO-CHEMICZNEJ  STALI
 
CARBONIL to mieszaniny ciekłych związków organicznych przeznaczone do wytwarzania atmosfer gazowych. Ich stosowanie polega na bezpośrednim wkraplaniu do komory roboczej pieca, a zatem nie wymaga użycia generatora. Pod wpływem działania wysokiej temperatury - w wyniku procesów pirolizy i dysocjacji, powstaje atmosfera nawęglająca, węgloazotująca lub ochronna (w zależności od rodzaju zastosowanego CARBONILu). Wytworzona atmosfera ma charakter endotermiczny.
 
CARBONIL umożliwia uzyskanie większych przyrostów grubości warstwy nawęglonej czy węgloazotowanej, w stosunku do wzbogaconych endotermicznych atmosfer generatorowych. Większa rozporządzalna ilość węgla wpływa na zwiększenie równomierności procesu dyfuzji.
 
Preparaty CARBONIL są przeznaczone do stosowania w piecach różnych typów. Najlepsze efekty uzyskuje się w piecach wgłębnych. Zastosowanie tych środków zapewnia prawidłową mikrostrukturę warstwy wierzchniej oraz czystą powierzchnię obrabianych cieplnie detali.
 
W porównaniu do innych ciekłych związków organicznych i atmosfer generowanych CARBONIL posiada następujące zalety:
  • wzrost wydajności w wyniku skrócenia czasów procesów obróbki cieplno-chemicznej,
  • obniżenie kosztów inwestycyjnych poprzez wyeliminowanie generatorów,
  • zwolnienie powierzchni zajętej przez urządzenia do wytwarzania atmosfer,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • zwiększenie pewności działania ze względu na prostotę działania,
  • niski koszt i krótki czas wytworzenia atmosfery,
  • możliwość regulacji potencjału węglowego,
  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych - atmosferę wytwarza się tylko wtedy gdy jest na nią zapotrzebowanie,
  • poprawa równomierności warstwy dyfuzyjnej.
 
Zastosowanie środków CARBONIL wpływa również na poprawę warunków BHP.
             
PRO-IMP sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 4A
        Telefon: 17 86 36 087
Tel. kom.: 517 241 775
E-mail: poczta@proimp.com.pl
   

 

 Powered by: www.CDX.pl